Iedereen in een team brengt iets anders met zich mee. Om op een prettige en effectieve manier samen te werken is het belangrijk te weten wat jouw gedrag voor effect heeft op de groep, de samenwerking en het resultaat. Waarin vul je elkaar aan? Wordt iedereen gehoord? Worden ieders kwaliteiten benut? Zijn er dominante groepsleden die de meeste invloed uitoefenen?

Er wordt gezamenlijk gekeken hoe de groepsdynamiek is en waar ruimte ligt om de samenwerking te verbeteren.
ROTS biedt via door middel van workshop en trainingen de tools om het beste in je team naar boven te halen!